Beogradski rejon

Beogradski vinski rejon obuhvata pet vinogorja: Avalsko-kosmajsko, gročansko, smederevsko, dubonsko i lazarevačko vinogorje.
Beogradski rejon

Prostiranje

Beogradski vinski rejon obuhvata južnu zaleđinu reka Save i Dunava, od ušća reke Kolubare u Savu do ušća Velike Morave u Dunav, i terene na obroncima planina Avale i Kosmaj. Obuhvata teren u opštinama Obrenovac, Čukarica, Savski venac, Stari grad, Vračar, Zvezdara, Palilula, Rakovica, Voždovac, Grocka, Barajevo, Sopot, Mladenovac, Lazarevac i Smederevo. Zauzima površinu od 241 866,90 ha. Na severu granica rejona počinje od ušća reke Kolubare u Savu i ide desnom obalom Save, sve do njenog ušća u reku Dunav. Zatim granica ide desnom obalom Dunava do ušća Velike Morave u Dunav. Od ušća, granica ide na jug levom obalom reke Velika Morava, sve do granice opština Smederevo i Velika Plana (granična K.O. Saraorci). Odatle granica ide na zapad granicom ovih opština, a dalje granicom opština Smederevo i Smederevska Palanka sve do granice opština Mladenovac i Smederevska Palanka, zatim Mladenovac i Topola, Mladenovac i Aranđelovac, a potom granicom opština Sopot i Aranđelovac, Lazarevac – Aranđelovac, Lazarevac – Ljig, a zatim ka severu granicom opština Lazarevac – Lajkovac, Lazarevac – Ub, Obrenovac – Ub do reke Kolubare i dalje tokom Kolubare do ušća reke Kolubare u Savu gde je početna tačka rejona.

Zemljište

Preovlađujući tip zemljišta ovog rejona je eutrični kambisol, a zastupljeni su i fluvisol, humofluvisol i semiglej, luvisol i zemljišta u lesiviranju, pseudoglej, černozem i ostala zemljišta. Nadmorska visina Veći deo rejona se prostire na nadmorskim visinama od 100 do 300m, ali se predeli gde se prostiru vinogorja i gde se nalaze vinogradi uglavnom nalaze na nadmorskim visinama od 150 do 250m. Nadmorska visina rejona se postepeno smanjuje idući od centralnog dela rejona ka obodima rejona, sa izuzetkom u jugozapadnom delu rejona gde su takođe veće nadmorske visine.

Površine pod vinogradima

Na osnovu poljoprivrednog popisa iz 2012. godine u Beogradskom rejonu ima 1129,55ha vinograda (oko 1061,67 ha rodnih vinograda, odnosno 93,99%), od čega je 703,29ha sa stonim sortama i 426,26 ha sa vinskim sortama.

Uticaj velikih vodenih površina

U ovom rejonu veliki uticaj ima reka Dunav koja se nalazi se severne strane rejona i reka Sava koja protiče sa severozapadne strane rejona. One utiču na ranije sazrevanje grožđa zbog pojačanog difuznog zračenja, a u toku zime ublažavaju nagla kolebanja temperature čime se smanjuje opasnost od zimskih mrazeva.

Pejzaž

Ovaj rejon karakteriše nizijsko-brdski reljef gde su pretežno zastupljene šume hrasta lužnjaka, jasena, jove, vrbe, topole i dr. u nižem području, kao i šume hrasta cera, sladuna i dr. u višem području. Rejon karakteriše i veliki broj nešto manjih vodenih površina, Velika Morava sa istočne strane rejona, reka Ralja koja protiče kroz sam rejon, zatim Ljig i Kolubara sa jugozapadne i zapadne strane rejona. Brdoviti tereni, nagibi prema rekama, sa voćarskim (posebno u Gročanskom vinogorju) i ratarskim kulturama daju karakteristike pejzaža ovog rejona.

Sorte

Tamjanika, Smederevka, Župljanka, Neoplanta, Rajnski rizling, Chardonnay, Vranac, Portugizer, Marselan, Merlo, Kaberne sovinjon i fran, Game, Probus Pino noar

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.