Naturalno, biodinamično, organsko - Šta je razlika?

Prirodna, biodinamička i organska vina su sve popularnija, ipak veoma mali broj ljubitelja je upoznat sa načinom poizvodnje ovih vina, kao i koje su osnovne razlike među njima.
Naturalno, biodinamično, organsko - Šta je razlika?

Počnimo sa vinom koje je od svih gore pomenutih najprirodnije, vino koje se priprema sa minmumom intervencije, bez aditiva, ili sa eventualno dodatkom manje količine sumpora:

Naturalna vina

 • Grožđe potiče iz organskog ili biodinamičkog vinograda i ručno je brano.
 • Tokom proizvodnje vina ne dodaju se aditivi „ Ništa ne dodajemo, ništa ne oduzimamo“
 • Izbegavaju se svi tehnološki postupci koji bi negativno uticali na kvalitet vina i koji bi promenli njegov prirodni karakter.
 • Šira se ne čisti, ne koriste se barik burad, nema filtriranja i bistrenja.
 • Flaširano vino ne sadrži ni jedno od 250 dozvoljenih aditiva na tržištu, izuzev manje količine sumpora (maksimalno 30 mg/l). Veliki broj vinara ne koristi čak ni sumpor (prema zakonu kod konvencionalnih vina maksimalna količina sumpora kod suvih vina je 200 mg/l).

Biodinamička vina

Osnivač biodinamike bio je austrijski filozof i naučnik Rudolf Steiner, koji je pravilima poljoprivredne proizvodnje proširio horizonte, tretirajući životnu sredinu kao kompaktnu celinu sa čovekom koji je stvara, vodeći računa o položajima planeta. Posle permakulture, odnosno divljeg grožđa, biodinamički način uzgoja je najprirodniji proces, a uticaj na životnu sredinu je zanemarljiv u odnosu na konvencionalne vinograde.

 • Vinograd mora sa sopstvenim sirovinama, kompostom, prepatima i čajevima da pospeši plodnost i postigne što viši biodiverzitet živog sveta.
 • Nakon tri godine organskog uzgoja, može se aplicirati za zaštirni znak Demeter, koji provervara nemački Demeter International.
 • Različiti procesi proizvodnje se obavljaju u skaldu sa mesečevim menama.
 • U proizvodnji je dozvoljeno samo 15 vrsta aditiva i pomoćnih supstanci, od zakonski dozvoljnih 250.
 • Plastične posude se ne koriste za odležavanje vina, već samo kratkoročno prilikom pretakanja.
 • Ukupan sadržaj sumpora kod biodinamičkih vina može biti 90 mg/l za bela i 70 mg/l za crvena vina.

 

Organska vina:

Jedan veliki korak u dobrom pravcu. U poređenju sa konvencionalnom proizvodnjom već i primena integralne zaštite biljaka smanjuje opterećenje životne sredine, međutim organska proizvodnja stvara znatno bolje uslove u vinogradu. Grožđe se uzgaja na održivi način u društvu bogatijeg, raznovrsnijeg živog sveta.

 • Zabranjena je upotreba veštačkih đubriva, herbicida i sistemika u vinogradu, međutim dozvoljena je upotreba insekticida sa 24-časovnim dejstvom.
 • Organsko vino može se proizvesti samo od grožđa iz ogranskog uzgoja.
 • Od 250 vrsta aditiva i pomoćnih supastanci dozvoljenih za konvencionalne vinarije, samo 36 može da se koristi.
 • Dozvoljeno je filtriranje i bistrenje.
 • Od zakonski dozvoljenih maksimalno 200 mg/l sumpora, ukupan sadržaj sumpora kod organskih vina može biti 150 mg/l za bela i 100 mg/l za crvena vina.

 

Naturalno, biodinamično, organsko - Šta je razlika?
Naturalno, biodinamično, organsko - Šta je razlika?
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.